Biuro Tłumaczeń GERMAN CAFE

Nasza specjalizacja to tłumaczenia niemieckie. Oferujemy również pisemne tłumaczenia poświadczone z jęz. angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niderlandzkiego, ukraińskiego, włoskiego i innych (umowy, kontrakty, dokumenty handlowe, finansowe, zaświadczenia, certyfikaty, świadectwa, dyplomy, dokumenty samochodowe i inne).

Sprawdź nas!

1. prześlij skan dokumentu na adres: biuro.germancafe@gmail.com
2. w ciągu 15 minut otrzymasz wycenę
3. tłumaczenie odbierzesz w uzgodnionym terminie.

Zapewnimy obsługę tłumaczeniową podczas targów międzynarodowych, negocjacji handlowych, przy zawieraniu umów, podpisywaniu aktów notarialnych z partnerem zagranicznym.

Zadzwoń, aby omówić szczegóły!
+48 731 420 620

O mnie

Jestem absolwentką Wydziału Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego o kierunku LINGWISTYKA STOSOWANA JĘZYKA NIEMIECKIEGO.
Od roku 2004 posiadam uprawnienia tłumacza przysięgłego języka niemieckiego.
Tłumaczenia to moja pasja i zawód, które przynoszą mi wiele satysfakcji.
Wykonuję usługi tłumaczeniowe dla sądu, policji, organów administracji publicznej, firm oraz klientów indywidualnych. Współpracuję z firmami z kapitałem zagranicznym.
Zapewniam wysoką jakość przekładu, poufność i terminowość.

Wpis na listę tłumaczy przysięgłych Ministra Sprawiedliwości pod numerem TP/1752/06

Oferta

Tłumaczenia

Tłumaczenia pisemne – tłumaczenia zwykłe, poświadczone.

Tłumaczenia ustne - konsekutywne podczas konferencji, spotkań biznesowych, przy czynnościach notarialnych.

Tłumaczenia niemieckie:

  1. z zakresu prawa i administracji (akty prawne, akty notarialne, akty stanu cywilnego, umowy o pracę, świadectwa pracy, pełnomocnictwa, pisma sądowe, pisma administracyjne, zaświadczenia, wpisy działalności gospodarczej NIP, REGON, KRS);
  2. dokumenty firmowe, handlowe (umowy spółek, statuty, kontrakty, dokumenty eksportowe, sprawozdania finansowe, bieżąca korespondencja firmowa);
  3. świadectwa szkolne, dyplomy, suplement do dyplomu, certyfikaty;
  4. dokumenty samochodowe;
  5. z zakresu turystyki (foldery i przewodniki turystyczne);
  6. z zakresu mody;
  7. strony www.

Oprogramowanie: TRADOS STUDIO 2017

Co to jest tłumaczenie poświadczone ?

Tłumaczenia poświadczone wykonywane są przez tłumaczy przysięgłych mających odpowiednie uprawnienia nadane przez ministra sprawiedliwości.

Zgodnie z § 16 Kodeksu Tłumacza Przysięgłego "Przedmiotem tłumaczenia poświadczonego przez tłumacza przysięgłego może być oryginał dokumentu urzędowego lub firmowego, poświadczony odpis dokumentu, jego tłumaczenie oraz dokument prywatny lub tekst niesygnowany, w tym kserokopia, wydruk skanu, faksu i innego zapisu elektronicznego, jak również zapis głosu utrwalony na dowolnym nośniku."
Tłumaczenie poświadczone sporządzone jest zawsze w formie papierowej, opatrzone formułą uwierzytelniającą, pieczęcią okrągłą i podpisem tłumacza przysięgłego. Każdy przetłumaczony dokument zostaje wpisany do repertorium tłumacza przysięgłego.

Co to jest strona obliczeniowa?

Strona obliczeniowa w przypadku tłumaczeń zwykłych wynosi 1600 znaków ze spacjami, w przypadku tłumaczeń poświadczonych 1125 znaków ze spacjami. Za znak uważa się wszystkie widoczne znaki drukarskie, w szczególności litery, znaki przestankowe, cyfry, znaki przeniesienia oraz uzasadnione budową zdania przerwy między nimi. Stronę rozpoczętą liczy się jako całą.

 

 

Kontakt.

Anna Trębicka
GERMAN CAFE TŁUMACZENIA
08-300 Sokołów Podlaski
ul. Żeromskiego 17
tel. +48 731 420 620, +48 692 42 46 81
e-mail: biuro.germancafe@gmail.com

ING Bank Śląski nr konta: 

33 1050 1894 1000 0092 2114 3432    Korzystając z tego formularza, zgadzasz się na przechowywanie i przetwarzanie twoich danych przez tę stronę.